Thu 13.08.2020 11.00 - Fri 17.12.2021 23.00

KULPS för Esboskolor

EMMA - Esbo moderna konstmuseum - Ahertajantie 5

Under EMMAs KULPS-guidning ser vi på konst som talar om miljön och miljöförändringar. Genom spel får vi lära oss hur nödvändiga våra val är – skapande och fantasi belastar inte miljön.

Nyhet: Från och med hösten 2020 kan också förskolegrupper boka in en KULPS-guidning.

EMMAs KULPS ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift. EMMA är Så ofta du vill -objekt. Så ofta du vill -objekt varifrån gruppen avgiftsfritt kan välja ett eller fler besöksmål per läsår, ingen begränsning på antal.

Se uppgifterna.

Price
04/grupp
Duration
60 min