Tue 01.06.2021 10.00 - Sun 10.10.2021 16.00

Utställningen Pollinerande hjältar på Glims gårdsmuseum

Esbo stadsmuseum, Glims gårdsmuseum - Glimsvägen 1

För en stor del av växterna har de pollinerande insekterna en avgörande roll – utan dem utvecklas inte fröna och det blir inte heller någon skörd. Över tre fjärdedelar av jordens viktigaste matväxter är delvis beroende av djurpollination. Utan pollinerande insekter skulle vi inte ha bär, frukt, flera av våra grönsaker, nötter, kaffe eller kakao på vårt bord.

I utställningen Pollinerande hjältar på Glims gårdsmuseum får vi bekanta oss med Finlands pollinerande insekter och deras livsmiljöer. Vi ger även tips om hur du kan hjälpa de pollinerande insekterna att trivas i vår närmiljö. Genom biskötare Viljo Hartmans föremål från Nybacka fördjupar vi oss i biskötselns och honungsproduktionens historia från 1940 till 1980-talet.

Utställningens teman syns då utställningen är öppen även på Glims gårdsplan. På museiområdet finns bikupor, i grönsakslandet växer mångsidiga, traditionella växter, smörblommorna får växa fritt och vi lämnar rishögar vid sidan av gården, som fungerar som insektshotell.

Venue
Glims gårdsmuseum
Price
Inträdesavgift 4/3 €. Under 18-åringar gratis inträde. Onsdagar gratis inträde. I juni, juli och augusti från kl. 15 gratis inträde. Gratis inträde med Kaikukortti. Gratis inträde med Museikortet.