Arkeologia Espoon kaupunginmuseolla

Body

Espoossa on paljon arkeologisia kohteita. Nämä kohteet eivät rajoitu ainoastaan muinaisuuteen, vaan myös historialliseen aikaan. Espoon kaupunginmuseon arkeologit auttavat viranomaisia ja kaupunkilaisia arkeologiaan liittyvissä kysymyksissä sekä suorittavat omia kaivauksia.

Arkeologisen tutkimus- ja dokumentointityön lisäksi Espoon kaupunginmuseo seuraa Espoon maankäytön suunnittelua ja vastaa muinaisjäännösten yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä.

Espoon kaupunginmuseo vastaa Espoon alueen muinaismuistolain tarkoittamista kohteista. Muun Keski-Uudenmaan maakunnan alueen arkeologiaan liittyvän tutkimus- ja viranomaistoiminnan hoitaa Museovirasto.


Espoon kartalle merkittynä suojelualueetMetallinetsintä

Metallinilmaisinta voi Suomessa käyttää maastossa yleensä ilman erillistä lupaa, mutta jos metallinetsintä haluaa harrastaa esim. pelloilla on syytä kysyä maanomistajalta etukäteen. Tunnetuille muinaisjäännöksille, kuten asuinpaikoille,  kalmistoille tai kylätonteille, ei kuitenkaan saa mennä. Yli sata vuotta vanhat esineet tulisi toimitta kaupunginmuseolle tai suoraan museovirastolle. Muinaisesineen löytäjä voi tarjota löytämänsä esineen joko lunastettavaksi tai lahjoittaa sen museon kokoelmiin.


Oletko tehnyt arkeologisen löydön?

Esinelöydöt ilmoitetaan Museoviraston Ilppari-palveluun, jonka kautta tiedot löydöistä tulevat myös Espoon kaupunginmuseon arkeologeille. Ilppari löytyy Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunasta, www.kyppi.fi/ilppari. Ilppari vaatii kirjautumisen, joka mahdollistaa sen, että ilmoittaja voi keskustella löydöstä viranomaisen kanssa ja seurata löydön käsittelyn etenemistä. Kaupunginmuseon arkeologeilta voi tietysti edelleen kysyä neuvoja löytöihin liittyen.

 

Kiinteät muinaisjäännökset, mahdolliset muinaisjäännökset, irtolöytöpaikat sekä luonnonsuojelukohteet Espoossa.
 

Karttaan on arkeologisten kohteiden ympärille lisätty 200 metrin levyinen alue, jota lähempänä kohdetta ei Museoviraston suosituksen mukaan tule harrastaa metallinetsintää. Kartan voit ladata tästä linkistä.

 

 

 

Kysy lisää

 

Intendentti Eetu Sorvali
040 485 5262
etunimi.sukunimi@espoo.fi
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus

Intendentti Tryggve Gestrin 
050 566 6105
etunimi.sukunimi@espoo.fi
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus

Museolehtori Jenni Siltainsuu
043 825 6085
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Yhteisöarkeologia, tapahtumat