WeeGeen museot

Body

EMMA – ESPOON MODERNIN TAITEEN MUSEO

EMMA esittelee kotimaista ja kansainvälistä modernismia, nykytaidetta sekä designina. Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnitteleman WeeGeen pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä.

EMMA tarjoaa laajasti erilaisia tapahtumia, puheenvuoroja taiteesta, opastuksia ja taidepajoja. Jatkuva keskustelusarja, EMMA Talks nostaa esiin yhteiskunnallisia ja ihmisten elämään liittyviä teemoja taiteen ilmiöiden avulla. Se kertoo taiteesta ajankohtaisesti yleisön omaan kokemuspohjaan nojaten.

 

KAMU ESPOON KAUPUNGINMUSEO

KAMU on osa Espoon historiaa säilyttävää, keräävää ja esittelevää Espoon kaupunginmuseota. KAMUssa historia herää eloon.

KAMUn näyttely Tuhat tarinaa Espoosta kertoo kaupungin historiasta kivikaudelta nykypäivään saakka. Vaihtuvat erikoisnäyttelyt tuovat WeeGeen katon alle sekä kansainvälisiä että paikallisia teemoja. KAMUssa saat katsoa, koskea ja kokeilla.

 

SUOMEN LELUMUSEO HEVOSENKENKÄ

Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä on leikkikulttuurin museo, joka esittelee leluja ja leikkitilanteita 1800-luvun lopusta nykypäivään. Museossa pääsee tutustumaan myös suomalaisen lelun historiaan ja vuosittain vaihtuviin erikoisnäyttelyihin.

Museossa voi nähdä kullekin vuosikymmenelle tyypillisiä leluja, hauskoja harvinaisuuksia ja itse tehtyjä mielikuvituksen tuotteita. Näyttelyä kiertämällä pääsee kurkistamaan menneiden aikojen lasten- ja nuorten leikkeihin, pohtimaan leikin merkitystä ja muistelemaan oman lapsuutensa lempileluja. Museo tallentaa suomalaista lapsuutta ja tekee sitä saavutettavaksi monipuolisen ja laajasti lapsiperheitä tavoittavan yleisötyön avulla; eri-ikäisille räätälöidyin opastuksin ja työpajoin, tapahtumin, museoteatteriesityksin sekä suosittujen lasten synttärijuhlien kautta.

 

SUOMEN KELLOMUSEO

Suomen Kellomuseo on Pohjoismaiden ainut ajan mittaamiseen ja kellojen historiaan erikoistunut museo. Museon kokoelmat ovat saaneet alkunsa vuodesta 1944, jolloin Kelloseppäkoulu perustettiin Lahteen. Koulun opettajat ryhtyivät keräämään kellokokoelmaa koululle ja kelloteknillisen museon perustamisesta keskusteltiin jo silloin. Kokoelma oli alunperin tarkoitettu koulun opetuskokoelmaksi.

Museossa on nähtävillä perusnäyttely, joka esittelee kelloja ja kellokoneistoja lattiakelloista rantarolexeihin. Esillä on myös kellosepän verstashuone työkaluineen. Museo järjestää vuosittain vaihtuvan näyttelyn ajankohtaisella teemalla.