VÄLKOMMEN PÅ ETT SÄKERT MUSEIBESÖK TILL PENTALA!

Body

KOM IHÅG SÄKERHETSAVSTÅNDEN 

När du rör dig på Pentala Skärgårdsmuseum, håll tillräckligt avstånd till andra museibesökare. Också vi som jobbar på museet håller tillräckligt säkerhetsavstånd till våra kunder. Vi ger också anvisningar om gångrikting på museet, så att tillräckliga avstånd hålls mellan besökarna. 

HA GOD HANDHYGIEN

Du kan använda dig av museets handdesinfektionssprit och tvätta händerna i toalettutrymmena. Personalen håller också god handhygien. Nys eller hosta mot armbågen. Alla föremål att röra har tagits bort. Du undviker väl att vidröra ytor i onödan.

DU BESÖKER VÄL OSS BARA OM DU ÄR FRISK

Om du känner dig frisk är du välkommen till museet. Om du känner dig sjuk är det bättre att stanna hemma tills du tillfrisknat.

VÅRA UTRYMMEN STÄDAS SPECIELLT NOGGRANT

Städningen har ökats i utrymmena på Pentala. Alla ytor desinficeras med jämna mellanrum och städas speciellt noggrant.