to 13.08.2020 11.00 - pe 17.12.2021 23.00

KULPS för Esboskolor

EMMA - Esbo moderna konstmuseum - Ahertajantie 5

Under EMMAs KULPS-guidning ser vi på konst som talar om miljön och miljöförändringar. Genom spel får vi lära oss hur nödvändiga våra val är – skapande och fantasi belastar inte miljön.

Nyhet: Från och med hösten 2020 kan också förskolegrupper boka in en KULPS-guidning.

EMMAs KULPS ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift. EMMA är Så ofta du vill -objekt. Så ofta du vill -objekt varifrån gruppen avgiftsfritt kan välja ett eller fler besöksmål per läsår, ingen begränsning på antal.

Se uppgifterna.

Hinta
04/grupp
Kesto
60 min

Opettajille ja kasvattajille

KULPS!-kategoria:
KULPS!-kulttuuripolku on Espoon peruskoulujen kulttuurikasvatuksen väline. Kulttuuripolulla on kahdenlaisia kohteita. Kerran lukuvuodessa -kohteista ryhmä voi valita yhden maksuttomasti lukuvuoden aikana. Mielin määrin -kohteita ryhmät voivat hyödyntää maksutta ilman rajoituksia. KULPS!-merkinnän yhteyteen on merkitty ne luokka-asteet, joille kohde on KULPS!:ia.