Esinekokoelma

Body


Espoon kaupunginmuseon kokoelmassa on yli 40 000 esinettä, jotka kertovat Espoon historiasta eri kulmista. Esineiden merkitys liittyy esimerkiksi saaristoon ja vanhaan maalaispitäjän elämänmenoon, ihmisten asumiseen ja arkielämään tai juhliin. Espoolainen teollisuus ja elinkeinot sekä kaupungistumisen vaiheet ovat tallennusaiheita. Myös nykyajan urbaanin elämän ilmiöitä dokumentoidaan. 

Esinekokoelma on karttunut pääasiassa lahjoitusten avulla. Joiltain osin se on jo hyvin suuri, ja museo joutuu harkitsemaan uusien kokoelmaesineiden ottamisen tarkkaan. Ratkaisevaa on hyvät Espooseen liittyvät taustatiedot.
Esineistä vain pieni osa on esillä museon näyttelyissä, muita säilytetään kokoelmakeskuksessa. Esineitä lainataan vain ammatillisesti hoidetuille museoille. Esineiden kuvia ja tietoja julkaistaan mahdollisuuksien mukaan Finna-hakupalvelussa. 

Jos haluat lahjoittaa esineitä museolle tai kysyä kokoelmista, ota yhteyttä: museokokoelmat@espoo.fi 

Annamari Eskola
Intendentti
050 464 4815
annamari.eskola@espoo.fi

Suvi Kettula
Intendentti, tekstiilikokoelmat ja -konservointi
0504644814
suvi.kettula@espoo.fi


Konservointi


Espoon kaupunginmuseon konservointityössä keskitytään vastaanotettujen ja kokoelmissa olevien esineiden asianmukaiseen säilyttämiseen sekä näyttelyihin tulevien esineiden turvalliseen esillepanoon.

Museo tekee yhteistyötä konservointi- ja restaurointiopetusta antavien oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja tai valittuja kokoelmaesineitä opinnäytetöiden kohteiksi.

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset ehdotuksia kotien arvotekstiilien puhdistamisessa, esillepanossa tai säilyttämisessä.

Suvi Kettula
Intendentti, tekstiilikokoelmat ja -konservointi
0504644814
suvi.kettula@espoo.fi

Elomaa, Saara
konservaattori
043 826 9485
saara.elomaa@espoo.fi

 

Esineitä Pentalan saarelta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan esineet on saatu kokoelmaan Pentalan saaresta.
Kuva: EKM/ Johnny Korkman