Kulttuuriympäristö

Body

Kulttuuriympäristö

Espoon kulttuuriympäristöjen tutkimus, arvottaminen ja vaaliminen on kaupunginmuseon keskeinen viranomaistehtävä.  Museo tuottaa kulttuuriympäristöjä koskevaa perustietoa sekä osallistuu asiantuntijana kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseihin. KAMU hoitaa alueellisen vastuumuseon tehtäviä Espoon alueella erillissopimuksen mukaisesti mm. rakennetun ympäristön ja arkeologisten kohteiden osalta. 

Kulttuuriympäristöön kuuluvat arkeologinen perintö, rakennetut ympäristöt ja perinnemaisemat. Kulttuuriympäristön arvo perustuu sen ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen. Arvokas kulttuuriympäristö ilmentää kulttuurin eri vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksia.

Asioitko Espoon kaupunginmuseossa? Anna palautetta meille.