Rakennusperintö 

Body

Rakennusperinnön suojelu ja tutkimus ovat oleellinen osa Espoon kulttuuriympäristön suojelua. Rakennussuojelutyön pohjaksi Espoon kaupunginmuseo on tehnyt tutkimuksia ja selvityksiä toimialueensa rakennuskannasta ja kulttuuriympäristöstä. Lisäksi Espoon kaupunginmuseo ohjaa ja koordinoi kulttuuriympäristöön liittyviä selvityksiä.

Espoon rakennusperintö on monipuolista ja ajallisesti kerroksellista. Sen kautta havainnollistuu Espoon kehitys maamme toiseksi suurimmaksi kaupungiksi.

Korjausavustukset

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten entistämiseen ja hoitoon on jaettavissa erilaisia avustuksia.

Museovirasto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakavat vuosittain avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten entistämiseen ja hoitoon. Hakukierros päättyy lokakuun lopussa, avustuspäätökset tehdään maaliskuussa.

Suomen kotiseutuliitto jakaa avustuksia seurantalojen korjauksiin. Avustuksien hakuaika on syyskuun lopulla, avustuspäätökset tehdään maaliskuussa.