Etäoppitunnit

Body

VARAUKSET


Ti–pe klo 11–15 p. 09 816 57052 tai sähköpostitse kaupunginmuseo@espoo.fi. Varaukset viimeistään viikkoa aiemmin. Etukäteen varanneita ryhmiä otetaan vastaan klo 9 lähtien. Opastukset ovat maksuttomia varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koululaisryhmille. Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti. Varatessasi opastuksen, kerrothan ryhmäsi koon, oppilaiden iän, päiväkodin tai koulun nimen ja ryhmän vetäjän yhteystiedot. Huomioimme mielellämme ryhmien erityistarpeet, kerrothan niistä varatessasi!

 

ETÄOPETUSTUNTI: ESIHISTORIALLISTA ELÄMÄÄ, 60 MIN

Kivikauden tunnelmaan on nyt mahdollista päästä myös koululuokassa! Toiminnallisella etäoppitunnilla perehdytään tuhansia vuosia sitten eläneiden ihmisten elämään heidän käyttämiensä materiaalien, esineiden ja työtapojen avulla ja pohditaan, millaisia tulkintoja arkeologisista löydöistä syntyy. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk), 2. aste 

ETÄOPETUSTUNTI: ARKKITEHTUURIA JA LÄHIÖHISTORIAA, 60 MIN

Millaisessa ympäristössä pienet espoolaiset elävät tänään? Ovatko kodit ja hoitopaikat viihtyisiä ja mukavia? Etäopetustunnilla tutkitaan omaa asuinaluetta ja arkkitehtuurin perusteita. Oppilaat pääsevät harjoittelemaan opittuja asioita yksilö- ja pienryhmätehtävissä oppitunnin aikana. Oppitunti sopii parhaiten alakoululaisille, mutta tunnille voidaan valita myös yläkoulu- ja lukio-opetukseen sopivia sisältöjä.


 
Etäopetustunti toteutetaan Teams-sovelluksen avulla. Tuntia varten tarvitset internet-yhteyden, koneen jossa on mikrofoni ja kamera sekä laitteen jolla voit heijastaa etäopetuksen koneen ruudulta seinälle tai taululle koko luokan nähtäville. Laitteiden toimivuus kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen etätunnin alkua. Annamme tarvittaessa vinkkejä teknisten ongelmien ratkomiseen.