KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku

Body

KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku on Espoon koulujen kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen väline, joka edistää yhteistyötä koulujen ja eskareiden sekä kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden välillä. KULPS!in tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus kokea ja tehdä taidetta, oppia käyttämään kirjastojen monipuolisia mahdollisuuksia sekä tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntalajeihin ja -paikkoihin.

Peruskoululuokille ja esiopetusryhmille KULPS!-polkujen sisällöt ovat maksuton osa opetusta. KULPS! tuo uusia ja moninaisia oppimisympäristöjä päivään. KULPS! koostuu kolmesta polusta: kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopolusta. Kulttuuri- ja kirjastopolun sisällöt on koottu kulttuuriespoo.fi:n Kulttuurikasvatus-sivuille ja liikuntapolun sisällöt Fronterin KULPS!-huoneeseen.

KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku tukee espoolaisia kulttuuri- ja liikuntatoimijoita kouluille ja eskareille suunnatun, opetussuunnitelmaa tukevan ja ajankohtaisen ohjelmiston suunnittelussa sekä yleisötyön kehittämisessä.

KULPS! tehdään Espoon suomenkielisen opetuksen, ruotsinkielisten sivistyspalvelujen, kulttuurin tulosyksikön ja liikuntapalvelujen yhteistyönä.

Lue lisää KULPS!ista

Youtube-video