lör 11.01.2014 11.00 - sön 03.02.2030 17.00

Beröring: Saastamoinenstiftelsens förnyade samlingsutställning

EMMA - Esbo moderna konstmuseum -

Beröring är Saastamoinenstiftelsens förnyade samlingsutställning. Utställningen består av tre delar och huvudtemat är mänsklighet. Utställningen förnyas bland annat genom införskaffande av nya konstverk. 

Utställningens första del, Människa, rum och möt, behandlar upplevelsen av och interaktionen med konst, med fokus på mötet med konsten, dvs. kommunikationen mellan verket och mottagaren. Vid konstverket möts den verklighet som konstnären har skapat och tittarens egen verklighet. I den här specifika interaktiva situationen föds närvaro och en upplevelse av mänsklighet.

Utställningens andra del, Människa, identitet och kropp, fördjupar sig i mänsklighetens grundfrågor. I den här delen granskas bildkonstens sätt att återge identitet, kroppslighet och människans förhållande till historien och minnen. Fokus ligger även på hur det växande bildflödet i vår kultur inverkar på konstnärernas sätt att återge människan, kroppen och identiteten. Den andra fasen åskådliggör konstens olika möjligheter att utöka och ifrågasätta mänsklighetens begrepp med hjälp av myter och surrealistiska nyanser.  

Utställningens trädje del, Människa och makt, betonar människan som social och hierarkisk aktör i gemenskaper, samhällen, globala maktstrukturer och ekosystem. Teman som framhålls är maktförhållanden och maktmekanismer men även värderingar, moralbegrepp och föreställningar, vilka definierar individens handlingsmönster och ställning i förhållande till andra människor, levande varelser och som en del av naturens system.

Som kuratorer för utställningens olika delar fungerar Pilvi Kalhama, Päivi Karttunen och Henna Paunu.

Pris
Hinta
WeeGee-lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin WeeGee-talossa toimiviin museoihin.

Aikuiset 12€

Alle 18-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat ilmaiseksi.

EMMAn ilmaisilta joka perjantai klo 17-19: kaikille ilmainen sisäänpääsy.

Alennusryhmät 10 € (eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät sekä yli 10 hengen ryhmät).

Helsinki-kortilla WeeGee-lippu ilmaiseksi.
Museokortti 64,90 €
Kaikukortilla ilmaiseksi.