ons 26.02.2020 12.00 - sön 04.10.2020 16.00

Utställningen Det agrara Esbo

Glims gårdsmuseum - Glimsintie 1

Esbo är känt för teknologstudenterna och teknologi, men i Esbo finns fortfarande också landsbygd. Fotoutställningen Det agrara Esbo på Glims gårdsmuseum berättar om landsbygdsmiljöerna i Finlands näst största stad. Temat på utställningen Det agrara Esbo kompletterar Glims gårdsmuseums presentation av allmogekulturen och kastar ett modernt perspektiv över den. Utställningens tema mycket aktuellt även för att kulturlandskapet och den byggda miljön i Esbo förändras snabbt. Utställningen har genomförts i samarbete med traditionssällskapet Espoon perinneseura. Materialet som samlats av Espoon perinneseura ger en överblick över jordbruksnäringens nuläge, hurdant jordbruk som idkas i Esbo idag och hur det syns i landskapet.

Traditionssällskapets publikation Maatilojen Espoo finns till salu i museibutiken på Glims gårdsmuseum. Fotoutställningens innehåll syns på många sätt även i sommarprogrammet på Glims sommaren 2020.
 

Evenemangsplats
Talomuseo Glims
Bokningar

Museon pääsylippu 4/3 €
Keskiviikkoisin vapaa sisäänpääsy!