Tis 02.06.2020 11.00 EMMA - Esbo moderna konstmuseum

visningslagret Bryk Wirkkala öppnas i juni en utställning av keramikern Michael Schilkins (1900–1962) verk. Den ryskfödde Schilkin arbetade i Finland på Arabias konstavdelning 1935–1962 och är känd särskilt för sina små keramiska djurfigurer. Kurator för utställningen är konstnären och skulptören Lotta Mattilasom också själv arbetar med keramik. Även verk av henne visas på utställningen.