lör 15.08.2020 09.00 - fre 04.06.2021 16.00

Villiyrttityöpajat kouluille

Gallen-Kallelan Museo - Gallen-Kallelan tie 27

Työpaja sisältää noin 30min opastuksen museossa painotuksena perustieto Akseli Gallen-Kallellasta, Tarvaspään alue ja Akseli Gallen-Kallelan luontosuhde. Sen jälkeen käydään läpi perustietoa jokamiehenoikeuksista, villiyrteistä ja –vihanneksista sekä niiden keräämisestä. Museon piha-alueelta etsitään yhdessä noin viisi eri kasvia, jotka sopivat syötäväksi. Lopuksi nautitaan museon kahvilassa keittolounas ja keiton päälle voi laittaa kerättyjä kasveja, jotka on huuhdeltu ja silputtu.

Villiyrttityöpajassa oppiainerajat ylittyvät. Työpajan voi liittää muun muassa kuvataiteen, biologian, ympäristöopin, terveystiedon ja kotitalouden opintojen yhteyteen. Sen avulla oppilas saa moniaistisesti ja kokemuksellisesti omasta ympäristöstään tietoa, joka vahvistaa luontosuhdetta ja jota voi hyödyntää myöhemminkin oman hyvinvointinsa, ekologisen elämäntavan ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi villiyrit ovat juuri nyt trendikkäitä!

Villiyrttikursseja voi järjestää keväällä ja syksyllä.

Evenemangsplats
Gallen-Kallelan Museo
Pris
Kouluryhmille 12€/hlö
Espoolaisten peruskoulujen luokat 4 - 9 voivat varata työapajan KULPS -kerran lukuvuodessa tapahtumana, jolloin se on ryhmälle maksuton. (tarjolla rajoitettu määrä.)
Bokningar

info@gallen-kallela.fi

0104068840

Åldersrekommendation
yläkoulut
Språk
suomi
Längd
2,5 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!
Pris för grupper:

Kouluryhmille 12€/hlö
Espoolaisten peruskoulujen luokat 4 - 9 voivat varata työapajan KULPS -kerran lukuvuodessa tapahtumana, jolloin se on ryhmälle maksuton. (tarjolla rajoitettu määrä.)