Tillgängligheten i webbtjänsten Kulttuuriespoo.fi

Body

I detta tillgänglighetsutlåtande anges hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster efterföljs i webbtjänsten kulttuuriespoo.fi, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons på tillgänglighetsproblem.

Esbo stad ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av våra digitala tjänster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbtjänst uppfyller till stor del tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivån (WCAG-kriterierna 2.1) som krävs enligt lagen. I webbtjänsten finns vissa tillgänglighetsproblem som beskrivs närmare nedan.

Upptäckte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att ständigt förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker problem som inte beskrivs på denna sida. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan kontakta kulttuuriespoo@espoo.fi.

Tillsyn av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven följs. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På regionförvaltningsverkets webbplats finns information om hur du kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten är ännu inte tillgänglig till alla delar. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

 • Webbplatsen innehåller några missvisande rubriker, flera tomma rubriker och på vissa ställen fattas rubrikerna. (WCAG 2.4.6, WCAG 1.3.1)
 • I webbtjänsten finns vissa inexakta länktexter. (WCAG 2.4.4)
 • I sidfoten finns en bildlänk utan motsvarande beskrivande text. Dessutom är delningslänkarna för sociala medier symboler som inte är korrekt namngivna. På webbplatsen finns även andra symboler (t.ex. klockan) som inte har namngivits på ett beskrivande sätt. (WCAG 1.1.1)
 • På webbplatsen har man använt vissa färgkombinationer som inte har tillräcklig kontrast. (WCAG 1.4.3)
 • På webbplatsen finns ställen där man inte kan urskilja markören. (WCAG 2.4.7)
 • Det är svårt för användaren att avgöra var hen befinner sig på webbplatsen och på vissa sidor syns inte huvudnavigeringen. (WCAG 2.4.5, WCAG 3.2.3)
 • Navigeringen är inte praktisk eftersom undermenyerna öppnas automatiskt i menyn och menystrukturen fungerar med länkar. (WCAG 2.4.3, WCAG 3.2.2, WCAG 4.1.2)
 • Även navigeringen i undersidorna fungerar med länkar, men i informationstexten talar man om flikar. (WCAG 4.1.2)
 • Läsordningen är inte alltid logisk med skärmläsaren, eftersom det på vissa ställen finns tilläggsinformation ovanför rubrikerna, såsom datum. Dessutom är inte radbrytningen korrekt på alla ställen. (WCAG 1.3.2)
 • Användare av skärmläsare får ingen respons på användningen av formulärfält. Det kommer till exempel inget meddelande om en lyckad sökning och fokus flyttas inte. (WCAG 4.1.3)
 • Sidrubrikerna på alla sidor är inte beskrivande. (WCAG 2.4.2)
 • På webbplatsen finns ställen där språket inte har angivits korrekt. (WCAG 3.1.2)
 • Man kan inte navigera till språkmenyn i sidhuvudet eller till nyheterna på sidan Aktuellt. (WCAG 2.1.1)
 • Språkmenyn i sidhuvudet har otydligt namngetts med ”Lista tilläggsfunktioner”. Användare av hjälpmedel får ingen information om när menyn öppnas eller stängs. Menyn stängs dessutom av sig själv om användaren flyttar fokus från den. (WCAG 4.1.2, WCAG 4.1.3)
 • På webbplatsen finns namnlösa knappar eller otydligt namngivna knappar som inte fungerar eller som läses fel med hjälpmedel. (WCAG 4.1.2)
 • På webbplatsen finns ställen som aktiveras när de får fokus. (WCAG 3.2.1)

Vi strävar efter att åtgärda bristerna som listas här senast 31.12.2021.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

 • I webbtjänsten finns videor som inte är fullt tillgängliga, eftersom de saknar en beskrivning av innehållet för användare som använder hjälpmedel. Ljud- och videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lag inte göras retroaktivt tillgängligt eller avlägsnas från webbplatsen.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Observationerna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på en tredje parts bedömning av om webbtjänsten uppfyller de lagstadgade kraven. 

Webbtjänsten publicerades 2014.

Detta utlåtande upprättades 23.9.2020.

Utlåtandet uppdaterades senast 23.9.2020.

 

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav