Visas nu:

Body

I folkskolan - Folkskolans historia i Esbo

Utställningen presenterar folkskolans historia i Esbo, från den första kommunala folkskolan, Lagstads folkskola, fram till modern tid.

Utställningen finns i andra våningen, i det rum som tidigare var klassrum. Den omfattar föremål från folkskolor i Esbo från början till mitten av 1900-talet, uppgifter om folkskollärare och elevernas skolår, om läromedel, läroplaner och skolmat. I klassrummet finns också några gamla pulpeter där man kan sätta sig ner och minnas sin skoltid.

Utställningen är inrymd i Lagstad hembygdsgård, den första folkskolebyggnaden i Esbo. Lagstads folkskola blev färdig år 1873 och användes som skolbyggnad ända fram till slutet av år 1954, då den nya skolbyggnaden kunde tas i bruk. Den gamla skolan användes som byrå av stadens förvaltningar. I dag är det gamla skolhuset uthyrt åt Esbo hembygdsförening r.f. som hembygdsgård. Byggnaden är renoverad i enlighet med hur den såg ut som folkskola. Museet har under en lång tid samlat material och föremål med anknytning till skolväsendet och år 2003 öppnades Lagstads skolmuseum som en del av Esbo stadsmuseums museifamilj.

Utställningen lämpar sig tyvärr inte för rörelsehandikappade eftersom klassrummet är beläget i skolbyggnadens andra våning.


Lärarbostaden

Utställningen fortsätter i gårdsbyggnaden som tidigare fungerat som bland annat lärarbostad och redskapsförråd. Folkskolornas olika utrymmen kunde förr i tiden användas för många olika ändamål. Undervisningsmaterial som inte var i användning förvarades i skolans förråd. På 1930-talet användes samma utrymme både för undervisning i träslöjd och som gymnastiksal. Under gymnastiktimmarna flyttades hyvelbänkarna ut i tamburen. I museets redskapsförråd finns saker i anknytning till gymnastik, handarbete och skolpjäser utställda.

I lärarbostaden finns också museets aktivitetsrum där man får bekanta sig med gammaldags läromedel medan man själv sitter i gamla pulpeter. Tillsammans med en guide kan man t.ex. få prova att skriva med griffel eller bläck och att räkna med en kulram. Grupper kan boka aktivitetsrummet i samband med sin guidning.

Gruppbokningar tfn 09 816 27337 (Glims gårdsmuseum)