Konstupplevelser i Finlands största museum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de mest framstående konstmuseerna i Finland. Samlingarna och utställningarna på EMMA i Hagalund i Esbo är profilerade på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMAs utställningslokaler är till ytan de största i Finland och finns i det arkitektoniskt storslagna WeeGee-huset, designat av professor Aarno Ruusuvuori. Den stilrena moderna arkitekturen stöder uttrycksfulla presentationen av utställningar ur såväl EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samlingar som tillfälliga utställningar.

EMMAs webbsidor

  • Mitä ovat taidekokoelmat, miten niitä kartutetaan ja mistä alkoi Saastamoisen säätiön ja EMMAn yhteistyö. Kuuntele… https://t.co/xdzvuwtA9C

  • WeeGeen pihalle rakennetaan pysäköintihallia sekä uutta kulttuurimajakkaa. Näyttelykeskuksen ja EMMAn vieraille on… https://t.co/6c7v1vD5KU

Ahertajantie | Flitarvägen 5 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 6661 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 43 827 0941 | info@emma.museum