Historia och arkitektur

Internal banner image(s)

Body

Utställningscentret WeeGee ligger i Hagalund i Weilin&Göös före detta tryckeri. Professor Aarno Ruusuvuori (1924–1992) planerade byggnadens två första faser till ett boktryckeri. År 1992 flyttade Weilin&Göös boktryckeriverksamhet ut. Esbo stad köpte fastigheten 2001 och efter ombyggnationen öppnades den första våningen i Utställningscentret WeeGee för allmänheten den 13 oktober 2006.

Läs mer om hur Weilin&Göös tryckeri blev Utställningscentret WeeGee.

Titta på bilder på Weilin&Göös boktryckeri och på WeeGees olika skeden.