Bilder på Weilin&Göös och WeeGee

Body

Bilder på WeeGee
 

1. Aarno Ruusuvuori: Weilin&Göös boktryckeri 1964–1966. Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

2. Weilin&Göös tryckeris andra byggnadsdel står klar 1967. Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

3. Tryckerisalen på tryckeriets andra våning 1967. Idag inhyser lokalen EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Bild: Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

4. På tryckeriets första våning fanns lager och lastkajer för ankommande och avgående gods. Bild: ESM

5. Ryskaläraren, bokhandlaren och förläggaren A. G. Weilin. Bild: ESM/Henna Aaltonen. Ursprungligt konstverk: WSOY:s litteraturstiftelse

6. Läromedelsförsäljaren K. G. Göös. Bild: ESM/Henna Aaltonen

7. Tryckeriets huvudentré låg i byggnadens nordöstra ända. Lastkajen fanns i byggnadens gavel. Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

8. Tryckeriets huvudentré. Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

9. Ovanför huvuddörren fanns Weilin&Göös logotyp, ritad av Juhani Pallasmaa, som än idag kan ses vid huvudentrén. Bild: ESM/Valokuvaamo Pietinen 

10. Tryckeriets andra våning. Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

11. Arbetstagarnas matsal låg vid stora fönster i byggnadens nordöstra ända. Idag har EMMA sitt kontor där. Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

12. Genom de stora fönstren kunde norrljuset utnyttjas vid arbetet i tryckeriet. Bild: ESM / © Valokuvaamo Pietinen

13. Tryckeriets tredje byggnadsdel, ritad av Bertel Ekengren, färdigställdes 1974. På tredje våningen i den nya delen låg Weilin&Göös huvudkontor. Bild: ESM

14. På 1990-talet byggdes innebandyhallen Arena Center i den före detta tryckerisalen. Bild: 2001 ESM/Matti Huuhka

15. Esbo stadsmuseum inledde sin verksamhet i det före detta tryckeriet redan 2002. Efter ombyggnationen öppnade stadsmuseet våren 2006 dörrarna med utställningen Aurora Karamzin och maktens estrader. Bild: ESM/Matti Huuhka

16. Tryckeriets tak ligger på pyloner och dragstänger. I pylonerna finns ventilationsanordningar. Bild: ESM/Matti Huuhka