tis 01.09.2020 09.00 - 14.00

Kulturdagen

Barnkulturcentret Aurora - Träskändavägen 1-3

Musik, verkstäder, pyssel, guidade turer och glatt umgänge. Allt detta och mycket mer bjuder årets Kulturdag på.

Programmet för årets Kulturdag hittar du på www.kulturdag.fi med anvisinar om anmälningar mm.


Ytterligare info:
Esbo stad
Eva Monthén
eva.monthen@espoo.fi
tel. 050-4303956

www.kulturdag.fi

Pris
Fritt inträde.

För lärare och fostrare

Pris för grupper:

Fritt inträde medan en del av verkstäderna och guidade turerna kräver förhandsanmälan.