tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 09.00

Leksakerna berättar KULPS! -besök

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På besöket Leksakerna berättar bekantar vi oss med gamla leksaker och deras berättelser. Besöket innefattar guidningen Leksakerna berättar, Käpphästar-verkstaden och en fördjupande uppgift. Grupper på över 15 barn delas itu så att ena hälften guidas medan andra hälften arbetar med en uppgift på egen hand i verkstaden, och så byter grupperna om. Längd ca 1,5 h.

På guidningen Leksakerna berättar bekantar vi oss med de äldsta leksakerna i basutställningen Båten kommer lastat med leksaker och lyssnar på deras berättelser. Vad har den 100-åriga dockan Anna-Liisa eller den 110-åriga björnen från stationen att berätta?

I Käpphästar-verkstaden bekantar vi oss med en mycket traditionell barnleksak som är fortfarande i bruk. Käpphästen har varit i lekbruk i Finland i årtionden och har i dagens läge många trogna entusiaster. I verkstaden kommer förskolebarnen att få pyssla en egen käpphäst med huvudet av pappkartong.

Gruppstorleken max. 30 barn. Tider bokas mån – fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor i förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
för förskolor
Längd
1,5h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!