lör 26.12.2020 13.30 - 14.00

Rivstart i Fordonsleken -familjeguidning

Utställningscentret WeeGee, Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Flitarvägen 5

Följ trafikledarens ledning och res in i trafikens spännande värld! På guidningen hoppar vi ombord specialutställningen Fordonslek och betraktar resandet och olika fordon på land, luft och hav, samt trafiksäkerhet ur barnets synvinkel. Guidningen ingår i inträdespriset av WeeGee. Max. 10 deltagare.

Evenemangsplats
Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä, Utställningcentret WeeGee
Pris
Inträde:
12 € vuxna
10 € rabatbiljett
0 € under 18-åriga, över 70-åriga, med Museikort och Kaiku-kort
Åldersrekommendation
från 3-åringar
Språk
svenska
Längd
20-30 min