tis 07.01.2020 09.00 - tor 31.12.2020 18.00

Ett annorlunda Esbo

Esbo stadsmuseum, KAMU - Flitarvägen 5

Vad gör Esbo till en annorlunda stad? Under guidningen får vi höra höjdpunkter om Esbos historia från stenåldern till dags dato genom utställningen Tusen berättelser om Esbo.

Evenemangsplats
KAMU, Utställningscentret WeeGee
Pris
Guidningarna är avgiftsfria för elevgrupper.
Bokningar

Bokningar och förfrågningar görs per telefon. Bokningar ska göras minst en vecka före besöket. Förbokade grupper tas emot på museerna från kl. 9. Guidningarna är kostnadsfria för grupper inom småbarnspedagogik, förskola och skola. Guidningens språk: finska, svenska, engelska, klarspråk (finska) Vi guidar även språkbadsgrupper på svenska och finska. När du bokar en guidning, ange gruppstorlek, elevernas ålder, daghemmets eller skolans namn och kontaktuppgifterna till gruppens ledare. Vi välkomnar elever med särskilda behov. Berätta om gruppens specialbehov när du bokar.

KAMU, Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5 (Hagalund)
Tis.–sön. kl. 11–17, tfn 09 816 57052.

Längd
45-60 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!