Esbo stadsmuseum

Esbo stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum, som med hjälp av sina museisamlingar och utställningar berättar om Esbo stads och esbobornas historia. 

Idag består museifamiljen av KAMU i utställningscentret WeeGee, Glims gårdsmuseum, Skolmuseet LagstadVillamuseet Villa Rulludd och Pentala skärgårdsmuseum.

Esbo stadsmuseum är expert på Esbos historia. Bekanta dig med den i korthet.


Aktuellt

Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren
Tusen berättelser om Esbo
Pollinerande hjältar

Videoguidning i utställningen Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren
 

Esbo stadsmuseums säkerhetsarrangemang 

Välkommen på ett säkert besök till KAMU Esbo stadmuseum. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att besök till oss är säkra och angenäma. 

Högst 10 personer kan samtidigt vistas i en lokal och högst 50 personer i hela museet. Salövervakarna observerar läget och styr vid behov besökarna så att det är tillräckligt glest i lokalerna. Vid eventuellt köande ser man till att avstånden hålls.


ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

•    Vi förutsätter att alla besökare över 15 år använder ansiktsskydd i våra lokaler och på våra evenemang.
•    Stanna hemma om du är sjuk eller om du misstänker att du kan vara sjuk.
•    Använd handspriten som finns i entréhallen, restaurangen och museerna. Vi har effektiviserat städningen av våra lokaler.
•    Hosta rätt – antingen i ärmen eller i en engångsnäsduk, som du genast slänger.
•    Betala helst med kort eller med kontaktlös betalning när du köper biljett, eller använd Museikortet.
•    Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra besökare och personal när du köar till biljettförsäljningen och restaurangen. Visa hänsyn till andra när du rör dig i museum.

 
ÅTGÄRDER INOM KUNDBETJÄNINGEN OCH PÅ UTSTÄLLNINGARNA

•    Vi städar lokalerna som är i användning enligt Arbetshälsoinstitutets covid-19-städanvisning. Vi torkar av dörrhandtag och de ytor som folk rör vid med desinficerande tvättmedel flera gånger per dag.
•    Servicediskarna har droppskydd.
•    Inne i museer finns skyltning och personal som visar hur besökarna ska röra sig i lokalerna.
•    Hissen får användas av högst två personer per gång eller av ditt sällskap, annars kan vi inte följa säkerhetsavstånden.
•    Vi har plockat bort föremål som är avsedda för att beröras ur museerna och andra lokaler som är till för besökare.
•    Om du kommer på något att fråga under ditt besök hos oss, eller om du vill kommentera något i våra säkerhetsarrangemang, vänligen kontakta vår     kundservice eller någon annan i personalen.

 

Lämna oss respons genom att svara på kundtjänstförfrågan!

 

Följ oss i sociala medier


Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Finna

Beställ vårt nyhetsbrev
 

Museikortet

 

 

 

 

Ahertajantie | Flitarvägen 5 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3250 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 9 8165 7033 | kaupunginmuseo@espoo.fi