För skolor och daghem

Body

LÄROMEDEL OM ESBOS HISTORIA 

Fördjupa dig i våra uppgifter på distans! Bekanta dig med Hagalunds arkitektur med hjälp av våra uppgifter eller gå på en inspirerande utfärd där du på plats och ställe ser Kaija och Heikki Sirens arkitektur och hur den passar in i landskapet.
Eller letar du efter intressanta innehåll till grupparbeten? Eller innehåll till din undervisning om säkra söktjänster? På tjänsten Finna Klassrum har vi sammanställt skräddarsydda materialpaket som är anpassade till grundskolans och gymnasiets läroplan. Du kan använda materialet bl.a. i din undervisning i historia, samhällslära, modersmål och litteratur samt bildkonst. På tjänsten finns även olika uppgifter som du kan skriva ut och tilläggsmaterial åt läraren med hjälp av vilka du på ett lätt sätt kan bekanta dig med våra innehåll på nätet. 
Material for undervisningen

 

Tjänster på museet

Esbo stadsmuseum är museet för Esbos historia! Våra pedagogiska tjänster erbjuder en upplevelse som täcker flera ämnesområden för alla sinnen om livet förr i tiden. Vid museets verksamhetsställen runtom i Esbo finns något att se, prova på och känna på för elever i olika åldrar.

Till Esbo stadsmuseums museifamilj hör KAMU i Utställningscentret WeeGee, Glims Gårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Lagstads skolmuseum och Pentala skärgårdsmuseum.

Bekanta dig med vårt utbud av tjänster för skolor och daghem och välj en eller flera visiter per år. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, för skole- och elevgrupper.

Mer info om tjänster för skolor på museet eller läs mer här:

KAMU, Utställningscentret WeeGee
Glims gårdsmuseum
Villamuseet Villa Rulludd
Lagstads skolmuseum
Pentala skärgårdsmuseum


Kultur- och motionsstigen KULPS

Esbo stadsmuseums tjänster för skolor är en del av Esbos KULPS!-stig.

KULPS! - Kultur- och motionsstigen är Esbos kultur- och motionsuppfostransplan, som erbjuder kostnadsfria kultur- och motionsbesök för grundskole-elever under skoldagen, som en del av undervisningsplanens undervisning. 

Esbo stadsmuseums alla tjänster för skolor för till den kategorin av tjänster som man kan använda hur många som helst av med undantag av Pentala skärgårdsmuseums utflyktspaket, som hör till kategorin En gång per läsår för skolelever i åk 4-6. Bekanta dig med tjänsterna för skolelever på de olika museernas hemsidor eller här.

Kulturspaning 

Kulturspaning utgör en del av småbarnspedagogiken och förverkligas tillsammans med kulturaktörer.

Kulturspaningen har två delar: Barnens spaning och pedagogernas spaning. I barnens spaning besöks daghemmet av professionella konst- och kulturaktörer som tar med sig föreställningar, verkstäder eller leder aktiviteter som är utformade för barn. Vissa daghem får istället ta emot ett materialpaket, utformat av kulturaktörer, som reser runt bland daghemmen.

Stadsmuseets kulturspaning åt daghemmen är ett lånepaket, som innehåller material för alla sinnen. Paketets tema är mat, vilket är ett bekant och vardagligt tema för alla barn inom alla olika kulturer!

Låna historia åt din klass

Med hjälp av Stadsmuseets historiska lånepaket blir historian gripbar och konkret i klassrummet eller på daghemmet. Paketen lånas ut under KAMUs öppettider. Bekanta dig med lånepaketen här. 

NYHETSBREVET FÖR LÄRARE

Beställ Esbo stadsmuseums nyhetsbrev för lärare, så får du info om stadsmuseets evenemang, guidningar och andra tjänster för skolor och daghem.

Beställ nyhetsbrevet här!