Utställningar och guidade turer

Body

Utställningar på WeeGees museer


EMMA - Esbo moderna konstmuseum

26.09.2020 - 02.05.2021 
ELMGREEN & DRAGSET: 2020 

28.10.2020 - 22.08.2021 
EEVA-LEENA EKLUND 

HELA ÅRET
VISNINGSLAGRET BRYK OCH WIRKKALA
Visningslagret presenterar en samling som är baserad på Rut Bryks (1916–1999) och Tapio Wirkkalas (1915–1985) personliga arbetsarkiv. Förutom skisser, teckningar, fotografier och modellexemplar innehåller samlingen även många fullbordade verk från båda samt sällsynta modeller, varav somliga aldrig gick vidare till produktion. I visningslagret ser man samlingen i ett vidare perspektiv än vad som oftast är möjligt genom en utställning. Den öppnar upp samlingarna på ett nytt sätt där besökaren själv får forska och göra upptäckter.

HELA ÅRET
BERÖRING – SAASTAMOINENSTIFTELSENS SAMLINGSUTSTÄLLNING
Utställningen som fokuserar på mänskligheten visar ett brett urval samtidskonst av finländska och internationella konstnärer. Människan, identiteten, kroppsligheten och växelverkan med omgivningen har varit populära teman under de senaste decennierna. Verken ger synvinklar på vad det innebär att vara människa. När man tittar på verken kan man begrunda vad mänsklighet är och vad det innebär att vara människa, i växelverkan med verken.

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä

TILL 3/2021
FORDONSLEK
Åk ut på resa med piloten, sjökaptenen eller lokföraren! I specialutställningen betraktar vi resor och resande, fordon och trafiksäkerhet ur barnets synvinkel med leken som medel. Utställningen framställer trafiklekredskap och lekfulla fordon. Vi funderar lekfullt och insiktsfullt på resandets historia och trafikansvar tillsammans med barnet. I den aktivitetsbaserade och upplevelserika utställningen kan du stiga in i trafikens värld och i säten på olika fordon, och prova dina kunskaper om trafikregler.

TILL 3/2021
ÅTTIOTALETS BARN POP UP -UTSTÄLNINGEN
Pop up -utstälningen Åttiotalets barn har tillägnats det underbart hemska 80-talet. Dyk in i de pastellfärgare ponnyernas, de knäppade hårens och c-kassetternas fascinerande värld.

HELA ÅRET
ETT SKEPP KOMMER LASTAT MED LEKSAKER
I leksaksmuseets basutställning kan du titta in i barnkammare från gångna årtionden, fundera på lekens mening och förändring och minnas din egen barndom och dina leksaker. Nallar har samlats i ett seminarium och käpphästarna är i sitt stall. Miniatyrjärnvägsstationen Löylymäki ger en lekfull inblick i en finsk by på 1950-talet.

 

KAMU Esbo stadsmuseum 

ALLT OCH INGET – ARKITEKTERNA KAIJA + HEIKKI SIREN
23.10.2020–9.1.2022
Utställningen är den första i sitt slag i Finland, som ur ett brett perspektiv berättar om arkitektparets produktion. Utställningen öppnas på Kaija Sirens 100-årsdag. Arkitekternas produktion från 1950-1960 -talet presenteras speciellt genom objekt i Esbo: Otnäs kapell, som är känt både nationellt och internationellt, finns med, liksom även trädgårdsstaden Hagalunds experimentella radhus, för att inte glömma skolorna.

HELA ÅRET
TUSEN BERÄTTELSER OM ESBO
Utställningen berättar om Esbo under fem olika tidsperioder, på fem olika platser: stenålderns säljägare i Bosmalm, medeltida bönder i Mankby, herrskap och allmoge i Alberga, fabriksarbetare i Köklax och stadsliv i förorterna. I utställningen får du veta hur Esbo blev till, vilka Esboborna är och hur dagens Esbo har utvecklats.

 

Finlands Urmuseum

HELA ÅRET
ALLA TIDERS URVERK!
Urmuseets basutställning visar klockor med fokus på klockor som har tillverkats och använts i Finland. Klockornas historia blir bekant allt från tidiga solur till moderna armbandsklockor. Hoppa in i tidens ström! 

Studio Suuronen
JUSSI JÄNNES - DRÖMMEN OM TRÄDGÅRDSSTADEN

Jussi Jännes - Drömmen om trädgårdsstaden i Studio Suuronen. Utställningen finns också på webben: nayttelykeskusweegee.fi

Guidade turer för almänheten


EMMA – Esbo moderna konstmuseum

Konsttimme:
Varje fredag kl. 18 och söndag kl. 13 (fritt inträde på fredagar).

 

KAMU Esbo stadsmuseum

Historiska eftermiddagar för seniorer:
Varje onsdag. 

Vagnsträff:
Första torsdagen varje månad kl. 12. 

Guidning för allmänheten:
Varje fredag kl. 17:30 (fritt inträde). 

Museitimme för familjen:
Varje lördag kl. 12. 

Guidning för allmänheten:
Varje söndag kl. 14.

KAMUs veckovisa guidade turer, föreläsningar och många andra evenemang finns också på KAMUs evenemangskalender.


Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä

Barnens skaparlördag:
Varje lör kl. 13.

Familjeguidning på svenska:
Sista lördagen varje månad kl. 13.30.

Allmän vuxenguidning på finska:
Första lördagen varje månad kl. 13.30.

Allmän familjeguidning:
Varje söndag kl. 15.

 

Finlands Urmuseum

Guidning för allmänheten:
Den första lördagen varje månad 
kl. 13.30 guidning i basutställningen.
Övriga lördagar kl. 13.30 guidning i specialutställningen.


Guidade turer för grupper


Förutom guidade turer för allmänheten erbjuder museerna guidade turer för grupper på finska, svenska och engelska. Gruppturer finns tillgängliga på begäran. Gruppstorlekar och priser varierar beroende på museum. Gruppen kan rymma upp till 25 personer. Guidade turer reserveras separat för varje museum.

EMMA – Espoo moderna konstmuseum
mån-fre kl. 10-14
043 827 0941
info@emmamuseum.fi

KAMU Esbo stadsmuseum
tis-sön kl. 11–17 
09 816 57052
kaupunginmuseo@espoo.fi

Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä
mån-fre kl. 9-16
050 5900 137
lelumuseo@hevosenkenka.fi

Finlands Urmuseum
050 5359 767
johanna.jarviniemi@kellomuseo.fi