NATUR OCH UTFLYKTER

Body

Ön Pentala, som ligger i Sommaröarna i Esbo, omfattar 130 hektar och är södra Finlands högsta ö. Naturen på ön är mångfaldigt och ungefär hälften av Pentala är naturskyddsområde. Pentalaträsket i mitten av ön är kargt till sin natur och har branta stränder. Faunan är riklig – i den varierande skogen kan du se en glimt av en hjort eller en större hackspett. På Diksands naturvackra sandstrand finns många sällsynta växtarter. Kom ihåg att man inte får ta i land på stranden med motorfartyg.

Ungefär hälften av Pentala ägs av Esbo stad. Största delen av stadens mark ligger i mitten av ön. Museiområdet i den nordöstliga delen av ön ligger på Esbo stads mark. På öns stränder finns tiotals sommarstugor som är i privat ägo. Till havsstranden kommer man endast från det blivande museiområdet och från Diksands sandstrand. 

Esbo stads miljöcentral svarar för naturskyddsområdet och rutterna på Pentala.


Friluftsliv på ön Pentala


Pentalas naturskyddsområde begränsar användningen av ön. Det är inte tillåtet att göra upp eld eller tälta på Pentala. Sådana ställen hittar du på Esbo stads övriga friluftsöar.  Behandla den sköra skärgårdsnaturen med respekt! 

  • Hundar ska hållas kopplade på ön. 
  • Kom ihåg att klä dig enligt vädret i skärgården.
  • Det finns huggormar och fästingar på Pentala.
  • Det är förbjudet att övernatta, tälta, göra upp eld eller röka på Esbo stads område. 
  • Största delen av Pentalas stränder är i privat ägo. Gång till havsstranden endast via museiområdet eller från Diksands sandstrand.
  • Det är inte tillåtet att ta i land med motorfartyg på Diksands sandstrand. Stranden hör till naturskyddsområdet.
  • Håll skärgårdsnaturen ren! Det finns inga soptunnor vid naturstigen. Vänligen för med dig medtaget skräp till fastlandet.

Det finns inga badstränder eller övervakning på Pentala, men det går att simma på Diksands strand och i den nordöstra ändan av Pentalaträsket. Klipporna vid Pentalaträsket är branta och hala – var försiktig.    

 

Naturstigen


På naturstigen kan du bekanta dig med Esbos skärgårdsnatur. Den 2,3 km långa stigen, som börjar från museiområdet, har förverkligats av Esbo miljöcentral. 
Stigen är markerad med gula markeringar på träden.

Stigen lämpar sig inte för rörelsehindrade eller barnvagnar. 

 

Naturguidningar


Flera olika instanser ordnar naturguidningar och andra aktiviteter på Pentala och annanstans i Esbo skärgård. Tips om tjänsteproducenter finns på sidan Guidningar