Visas nu

Body

Pentala skärgårdsmuseum

Fiskarhemmanet i nordöstra delen av Pentala har varit bebott ända sedan 1750-talet. På Skärgårdsmuseets område finns femton byggnader varav den äldsta är från 1790-talet medan de nyare är från mitten av 1900-talet. Byggnaderna har renoverats så att man har bevarat så mycket som möjligt av de ursprungliga delarna.


Det rödmyllade fiskarhemmanet utstrålar skärgårdsstämning. Fåren betar på hemmanets gamla åkrar.

Det är fritt inträde till museiområdet och naturstigen.


Pentalas mobilguide

Du kan bekanta dig med ön Pentala självständigt med hjälp av en mobilguide, som kan användas med mobiltelefon eller pekplatta. Mobilguiden berättar om öns historia. Du kan läsa uppgifterna om ett objekt eller bekanta dig med alla objekt. Mobilguiden kan också användas som stöd för familjernas självständiga runda på ön. 

Guiden fungerar med smarttelefonernas och pekplattornas webbläsare och kräver internetförbindelse. Du kan också läsa mobilguiden som webbutställning på dator. Det är möjligt att bekanta sig med guiden också utan att man besökar Pentala.

Mobilguiden om Gurlis hus.

Mobilguiden för ön Pentala.


Gurlis hus – Pentala skärgårdsmuseum

Fiskaren Arvid Nyholm från Pentala förälskade sig i den unga Gurli Lönnberg och byggde ett hus där de kunde bo tillsammans. Gurli och Arvid gifte sig strax före jul år 1929. Gurli, som blev änka 1972, levde i huset under resten av sitt liv. Hon var den sista som bodde på Pentala året runt. Gurli Nyholm dog år 1987.
Nu ser Gurlis hus lika ut som under hennes sista levnadsår. I huset finns åter familjen Nyholms möbler och alla Gurlis kära föremål från hennes ålderdom, från radio till andaktsböcker och fotografier. Det känns som om hon aldrig hade farit – kanske husmodern själv bara har gått en sväng till trädgården?

I Gurlis hus ordnas varje dag publikguidningar vid i förväg anmälda tidpunkter. Huset besöks alltid tillsammans med en museiguide. Guidningens längd är cirka 30 minuter. Huset är fullt av små rum och skrymslen och det finns rikligt med föremål. Därför är gruppens maximistorlek 6 personer sommaren 2021.

Man kan besöka byggnaden endast med en guide sommartid då skärgårdsmuseet är öppet, men med hjälp av mobilguiden kan man kika in i huset när som helst!

 

Sommaräventyr – barnfamiljernas aktivitetsrutt

Finns det något spännande under strandstenen? Kunde du tänka dig att bli naturpoet? Red ut fiskehemmanets mysterier! Ni kan gå på äventyr på museiområdet tillsammans med ön Pentalas mobilguide eller utan. För avklarad rutt utlovas ett klistermärke som pris. Vi rekommenderar sommaräventyret för 4-10-åringar och de vuxna i deras sällskap.

Du kan ladda ner Sommaräventyret som PDF-fil till din mobila apparat eller skriva ut det på förhand.

Här hittar ni Sommaräventyret.

 

Naturstigen på Pentala


En naturstig leder dig från fiskarhemmanet genom Pentalas särpräglade natur till Pentalaträsket och Diksands natursköna sandstrand.  På stigen kan du bekanta dig med Esbos mångsidiga skärgårdsnatur.  

Rutten börjar från museiområdet. Stigen lämpar sig inte för rörelsehindrade eller för barnvagnar. Esbo miljöcentral har förverkligat den 2,3 kilometer långa naturstigen.