KULPS!-BIBLIOTEKSSTIG

KULPS!-biblioteksstig på svenska inspirerar till läsning, ger eleverna grunderna i informationssökning och erbjuder intressanta besök på biblioteket med olika typer av verkstäder. På biblioteket kan eleven utveckla förmågan att förstå andras berättelser och lära sig att dela med sig av sin egen. Ett biblioteksbesök tillsammans med den egna läraren öppnar dörren för en livslång relation med litteratur, kunskap och allt vad biblioteket kan innebära i framtiden.

Alla vägledda biblioteksbesök som grundskoleelever gör är KULPS-besök. Alla biblioteksbesök är gratis för klassen.

KULPS!-BIBLIOTEKSSTIG FÖR GRUNDSKOLAN

Vårt mål är att alla klasser i grundskolan ska kunna besöka biblioteket åtminstone en gång under skolåret, vilket innebär att antalet KULPS-besök per klass är begränsat. Anmälningstiden till terminens KULPS-besök inleds i samband med skolstarten och under årets senare del prioriterar vi klasser som inte ännu besökt biblioteket. Anmäl trots det gärna ert intresse att besöka biblioteket en gång till för att ta del av ett annat program, i mån av möjlighet tar vi gärna emot er för ett extrabesök.

Det är möjligt att äta medhavd matsäck från skolan på biblioteket, men meddela i så fall gärna oss i samband med anmälningen. Ni kommer väl även ihåg att skolgrupper åker HSL kollektivtrafik gratis tillsammans med en lärare vardagar kl. 9-15: https://www.hsl.fi/sv/l%C3%A4roanstalter

Vårt mål är att det ska vara säkert att vistas på biblioteket för alla kunder och vi håller säkerhetsavstånd både till kunder och till annan personal. Vi hoppas därför att besökande grupper är av lämplig storlek för biblioteket och att stora grupper vid behov kan delas upp.

Biblioteksstigen innehåller flera olika programhelheter för varje årskurs med fokus på litteratur, informationssökning och kreativitet. Lärare i årskurs 1 till 9 kan bekanta sig med och anmäla sig till bibliotekets utbud på helmet.fi/skolsamarbeteiesbo

Nytt för 2020 är att även förskolan inkluderas i KULPS!-biblioteksstig. Program för förskolan hittar ni på helmet.fi/daghemforskolaiesbo

Det kan ske förändringar i programutbudet under årets lopp, så besök gärna våra helmet-sidor regelbundet för att se vad som erbjuds.

Vi ses på bibban!