LÅGSTADIET

Biblioteksstigen innehåller flera olika programhelheter för varje årskurs med fokus på litteratur, informationssökning och kreativitet. Lärare i årskurs 1 till 9 kan bekanta sig med och anmäla sig till bibliotekets utbud på helmet.fi/skolsamarbeteiesbo.