Esbo stadsmuseums nya projekt: Kaija och Heikki Sirens arkitektur och vardag i Esbo

Body
Kontiontie 3:n asuntoja Tapiolassa.
Foto EKM/ Valokuuvamo Pietinen/ Asuntosäätiö

I Siren-projektet fördjupar vi oss i esbobornas vardagsmiljö på 1950-1960-talet och idag genom Kaija och Heikki Sirens arkitektur. Paret Siren planerade bl.a. billiga radhus, som ett försök, och Aarnivalkean koulu till Hagalund samt teknologbyn och kapellet i Otnäs. Projektets viktigaste samarbetspartner är Arkitekturmuseet, som kommer att ge ut en publikation om ämnet samt en liten utställning. Vi samarbetar även med skolor, föreningar och med andra museer inom projektet.
 
Som ett slutresultat på projektet öppnar KAMU en utställning på hösten 2020 till minne av Kaija Sirens födelse för hundra år sedan. Utställningen och programmet görs tillsammans med esboborna. Samtidigt försöker vi göra nutidsdokumentation om esbobornas hem, som sparas i museets samlingar. Målet är att granska arkitektur och boende i Esbo, och speciellt i trädgårdsstaden Hagalund, på nya sätt samt att väcka diskussion och tankar kring värdet av bra planering och den vardagliga stadsmiljön! 

Blev du intresserad av att samarbeta med oss? Ta kontakt med projektchefen museilektor Tiina Hero, tiina.hero@espoo.fi, 046-8772680.