Kulturevenemang på alla håll i staden

Upptäck konst och kultur ute på stan utanför välbekanta kulturlokaler. Du kanske råkar få höra en konsert eller se en cirkusföreställning i en park nära dig. Du kan också få syn på gatukonst i underfartstunnlar eller på husväggar. Evenemang på olika ställen förvandlar staden till en levande scen för glädjande föreställningar och gatorna till överraskande konstgallerier.    

Esbo stads evenemangs- och kulturtjänster producerar och koordinerar storevenemang. Dessa är till exempel självständighetsdagens galakonsert på Metroarenan och Esbodagen som engagerar hela staden i slutet av augusti. Vi ordnar också olika intressanta konstprojekt och större evenemangsserier på olika håll i staden i samarbete med våra partner. 

Vi vill uppmuntra samfund till att ordna egna kulturevenemang till exempel i form av nätverkstillfällen och andra evenemangstjänster.

Ta kontakt

Laura Läntinen, nätverksplanerare
043 824 6337 eller laura.lantinen@espoo.fi