Biblioteket hör till alla

Esbo stadsbibliotek erbjuder högklassiga bibliotekstjänster. Biblioteket är med i innevånarnas vardag och hjälper till med att lösa dagliga problem. Man kan komma till biblioteket ensam eller tillsammans med vänner. 

I biblioteket kan var och en känna sig trygg och njuta av sin tillvaro. Man kan lätt komma till biblioteket med buss, tåg, cykel eller genom att gå. Visste du att det finns över 60 HelMet-bibliotek till ditt förfogande i huvudstadsregionen? I Esbo betjänas du av 18 bibliotek, av vilka nio även är självbetjäningsbibliotek. Dessutom kör två biblioteksbussar, Helmi och Välkky,  till skolor, daghem och områden som inte har något eget bibliotek.

Det finns roliga saker att göra åt alla på biblioteket. Biblioteket erbjuder möjligheter att lära sig, undersöka, arbeta i grupp och vistas på.  På biblioteken är du fri att göra, prova, misslyckas, lyckas och lära dig. Det bästa är att bibliotekets användning är gratis för alla. 

Många klubbar sammanträder i biblioteket. I verkstäderna gör och lär sig människor i många olika åldrar tillsammans. På biblioteket kan du även möta nya människor. Det är möjligt att få vänner och förälska sig på biblioteket! 

Bibliotekets personal är lika färggrann och mångkunnig som dess kundkrets. Vi utvecklar bibliotekstjänster aktivt tillsammans med samarbetspartners och invånare. 

Det är möjligt att sköta många olika biblioteksärenden via nätet och det finns även många olika slags nätmaterial. Man kan också vid behov nå personalen och andra biblioteks kunder via sociala medier.

Hitta bibliotekets tjänster på Helmet-nättjänsten.

Esbo stadsbibliotek erbjuder även ett inspirerande skolsamarbetspaket för för- och grundskolor inom ramen för KULPS!-biblioteksstig. Mera information och länkar till programmen finns på KULPS!-biblioteksstig på svenska.

  • RT @SanastoInfo: Mikä oli viime vuoden lainatuin suomennettu lasten- ja nuortenkirja? Keräämme vuosittain lainauskorvausten tilittämistä va…

  • RT @SanastoInfo: Mitä lastenkirjaa lainattiin viime vuonna eniten kirjastoista? Keräämme vuosittain lainauskorvausten tilittämistä varten l…