Lokaler, uthyring och aktörer

Body

Vindängensalen.

Vindängensalen

Publikkapacitet: 100 personer
Ingen fast läktare, placeringsbara stolar.
Fullständing ljus- och ljudteknik.
Salen lämpar sig för bl.a. mindre teaterföreställningar, konserter, seminarier...
Mötestraktering kan beställas från Restaurang Vindängen, karolin.ahlgren@folkhalsan.fi  och tel. 09-3155810.

Salens panoramabild.

Information och förfrågningar om lediga tider

Eva Monthén, producent
tel. 050-4303956
eva.monthen@espoo.fi

Salens användarprinciper.

Utställningsutrymme

Utställningsutrymmet i samband med restaurangen lämpar sig för småskaliga utställningar. Utställningstid kan bokas genom en ansökan i fri form. Vindängen debiterar ingen användaravgift för utställningstiden. Förfrågningar om bokningar, ansökningar i fri form inklusive bilagor och/eller arbetsuppvisningar: Eva Monthén, producent, eva.monthen@espoo.fi eller per post Vindängen/utställningsansökan, PB 3560, 02070 Esbo stad. Bland de ansökningar som kommit inom utsatt tid väljs utställningarna för följande säsong. Sista ansökningsdag för vårens utställningar är 15.9 och för höstens utställningar 15.3.
 

I huset fungerar dessutom

Esbo Arbis
Esbo Stads svenska bildningstjänster, kundtjänst
Vindängens skola och daghem
Folkhälsan Syd AB
Musikinstitutet Kungsvägen