Lokaler, uthyring och aktörer

Body

Vindängensalen.

Vindängensalen

Publikkapacitet: 100 personer
Ingen fast läktare, placeringsbara stolar.
Ljus- och ljudteknik.
Salen lämpar sig för bl.a. mindre teaterföreställningar, konserter, seminarier, inspelningar...

 

Information och förfrågningar om lediga tider

Eva Monthén, producent
tel. 050-4303956
eva.monthen@espoo.fi

Salens användarprinciper.

Utställningsutrymme

Utställningsutrymmet i samband med restaurangen lämpar sig för småskaliga utställningar.
Förfrågningar: Eva Monthén, producent, eva.monthen@espoo.fi.
OBS! För tillfället tar vi inte emot nya utställningsansökningar p.g.a. utställningstider som flyttats p.g.a. Covid-19. 
 

I huset fungerar dessutom

Esbo Arbis
Vindängens skola och daghem
Folkhälsan Syd AB
Musikinstitutet Kungsvägen