Beställ vårt nyhetsbrev

Body

I nyhetsbreven får du information om vad som händer på museets alla lokaler; nya utställningar, evenemang, föreläsningar och mycket mer. KAMU Esbo stadsmuseums nyhetsbrev utkommer ungefär en gång i månaden.

Förutom det allmänna nyhetsbrevet kan man också prenumerera på ett nyhetsbrev för lärare, som ger information om de pedagogiska tjänster som Esbo stadsmuseum erbjuder skolor och daghem.


E-post:

Esbo stadsmuseums nyhetsbrev

Nyhetsbrev för daghem och skolor


Avbeställ nyhetsbrevet >>