Visas nu

Body

Glims hemman och gästgiveri

Glims gårdsmuseum består av 11 byggnader som står på sina ursprungliga platser i ett historiskt kulturlandskap. De äldsta byggnaderna härstammar från 1700-talet. Dessa gamla jordbruksbyggnader utgör Glims basutställning.