Årskurs 1-6

Body

Boka tid för museibesöket på förhand. Bokningar och förfrågningar per telefon tis–fre klo 9–16, puh. 09 816 27337. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen! Tips inför museibesöket>>

Allmänna guidningar

Bonndgårdens barn, 60 min

Under den aktivitetsbetonade guidningen gör vi en rundtur på Glims gamla gård för att bekanta oss med barnens arbeten och lekar förr i tiden. Under turen får vi både en guidning och möjlighet att själva ta del av aktiviteter inomhus och utomhus. Kläder enligt väder! Ordnas 14.1–10.5 och 15.8–31.10. Småbarnspedagogiken, lågstadiet (åk 1)

Livet på Glims förr, 60 min 

Under den aktivitetsbetonade guidningen får deltagarna höra om livet på landet, på Glims gård och i hela Esbo förr i tiden. Under guidningen funderar vi särskilt på hur människorna klarade sig när alla var självförsörjande, alltså innan det fanns el och affärer. Vad allt kan man inte göra själv om man bara har kunskap?  Guidningen omfattar olika aktiviteter, till exempel att karda ull, mala kaffe med en kaffekvarn eller tillverka en gammaldags leksak. Ordnas 14.1–10.5 och 15.8–31.10. Lågstadiet (åk 2–6)

Bekanta dig med Glims, 30 min

Glims gård har legat på samma ställe i hundratals år. Gården har varit ett hem och en arbetsplats för tusentals människor och husdjur. Sedermera har Glims varit ett museum i mer än 60 år. Under guidningen får vi höra om Glims och hela Esbos historia. Småbarnspedagogiken, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet, integrationsutbildningen

Temaguidningar

Årstiderna på Bondgården, 30 min

Vilka arbeten pågick på en självförsörjande bondgård just den här tiden på året? På vilket sätt gav de årliga högtiderna ett avbrott i det dagliga knoget på landsbygden? Guidningens innehåll varierar beroende på årstid. Ordnas 14.1–10.5 och 15.8–31.10. Lågstadiet, högstadiet, andra stadiet

Det var en gång Karvasbacka, 45 min

Glims gårdsmuseum ligger i Karvasbacka by. Här har det funnits bosättning ända sedan stenåldern. Under guidningen lär vi oss om områdets långa historia och undersöker hurdana spår från historien vi kan se än idag i kulturmiljön runt museet. Vi rör oss utomhus under guidningen. Ordnas 14.1–10.5 och 15.8–31.10. Lågstadiet (åk 4–6)

Formgivning från gångna århundraden, 45 min 

Under den aktivitetsbetonade guidningen lär vi oss om vikten av hantverksfärdigheter på en självförsörjande bondgård och går igenom hantverksprocessen från material till ett färdigt bruksföremål. Ordnas 14.1–10.5 och 1.9–31.10. Lågstadiet (åk 5–6), högstadiet, andra stadiet

Guidningar i anknytning till årets gång

Utelekar, 30 min 

Under en guidad lekstund utomhus leker vi tillsammans gamla och nya utelekar i den vackra landsbygdsmiljön. Kläder enligt väder! Ordnas 14.1–10.5 och 15.8–31.10. Utelekarna passar alla som kan följa regler i en grupp. Småbarnspedagogiken, lågstadiet

De flitiga hönorna, 30 min 

I Glims bor lantrashönor av Alhos bestånd. Under guidningen berättar vi om lantrashönornas liv, skötsel och historia. Guidningar ordnas när hönorna vistas i hönsgården utomhus. Fråga om säsongens schema för utevistelser vid museet. Kläder enligt väder! Småbarnspedagogiken, lågstadiet

Julfirande förr, 30 min 

Under guidningen får vi höra om gamla jultraditioner samt deras bakgrund och ursprung. Guidningar ordnas när Glims storstuga är i julskrud från första advent till tjugondag Knut den 13 januari. Småbarnspedagogiken, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet

Tomtevandring, 60 min

Under tomtevandringen rör vi oss i de olika byggnaderna på Glims gård för att leta spår efter tomtar och lyssna på berättelser om tomtarna som skyddar husen. Det ordnas ett begränsat antal vandringar under de tre sista veckorna i november. Det är bra att boka tomtevandringen i god tid. Kläder enligt väder! Småbarnspedagogiken (5–6-åringar), lågstadiet (åk 1)

Museibesök utan guidning

Det går bra att komma och besöka Glims gårdsmuseums museiområde också utan guidning. I museibyggnaderna finns det flera interaktiva element som man kan pröva på då man rör sig tillsammans med en vuxen. Vi ser helst att också de grupper som rör sig självständigt på området anmäler sitt besök, ring oss ti-fre kl. 9-16 på tfn 09 816 27337.

Vårutflykt

Glims gårdsmuseums säsong för vårutflykter pågår från mitten av maj till midsommar. Under utflyktssäsongen deltar daghemsgrupper och skolklasser i museets program och gör självständiga utflykter under lärarens ledning i området. På utflykterna kan barnen bland annat bekanta sig med museibyggnaderna genom uppgifter, följa dagens arbetsuppvisning och äta matsäck eller leka på museets stora gårdsområde. Utflyktsgrupper ska anmäla sig i förväg per telefon. Kläder enligt väder! Småbarnspedagogiken, lågstadiet, högstadiet