ÅRSKURS 7-9

Body

Boka tid för museibesöket på förhand. Bokningar och förfrågningar per telefon tis–fre klo 9–16, puh. 09 816 27337. Bokningar senast en vecka i förväg. Förhandsbokade grupper tas emot fr.o.m. kl. 9. Guidningarna är avgiftsfria för daghems-, förskole- och elevgrupper. Guidningsspråk: finska, svenska, engelska.  Uppge följande uppgifter då du bokar guidningen: namnet på daghemmet, gruppens storlek, barnens ålder och gruppledarens namn och kontaktuppgifter. Vi beaktar gärna gruppers specialbehov så berätta gärna om dem vid bokningen!. Tips inför museibesöket>>

Allmänna guidningar

Bekanta dig med Glims, 30 min

Glims gård har legat på samma ställe i hundratals år. Gården har varit ett hem och en arbetsplats för tusentals människor och husdjur. Sedermera har Glims varit ett museum i mer än 60 år. Under guidningen får vi höra om Glims och hela Esbos historia. Småbarnspedagogiken, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet, integrationsutbildningen

Mellan oss två, 45 min

Kärlek är något mellan två människor, eller? Speglar även våra mest privata erfarenheter den tid och det samhälle som vi lever i? Under guidningen dryftas denna fråga med hjälp av kärlekshistorier från Esbo. Ordnas 14.1–10.5 och 15.8–31.10. Högstadiet, andra stadiet

Temaguidningar

Formgivning från gångna århundraden, 45 min

Under den aktivitetsbetonade guidningen lär vi oss om vikten av hantverksfärdigheter på en självförsörjande bondgård och går igenom hantverksprocessen från material till ett färdigt bruksföremål. Ordnas 14.1–10.5 och 1.9–31.10. Lågstadiet (åk 5–6), högstadiet, andra stadiet

Guidningar i anknytning till årets gång

Årstiderna på bondgården, 30 min

Vilka arbeten pågick på en självförsörjande bondgård just den här tiden på året? På vilket sätt gav de årliga högtiderna ett avbrott i det dagliga knoget på landsbygden? Guidningens innehåll varierar beroende på årstid. Ordnas 14.1–10.5 och 15.8–31.10. Lågstadiet, högstadiet, andra stadiet

Julfirande förr, 30 min

Under guidningen får vi höra om gamla jultraditioner samt deras bakgrund och ursprung. Guidningar ordnas när Glims storstuga är i julskrud från första advent till tjugondag Knut den 13 januari. Småbarnspedagogiken, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet

Museibesök utan guidning

Det går bra att komma och besöka Glims gårdsmuseums museiområde också utan guidning. I museibyggnaderna finnsdet flera interaktiva element som man kan pröva på då man rör sig tillsammans med en vuxen. Vi ser helst att också de grupper som rör sig självständigt på området anmäler sitt besök.