Material för undervisningen

Body

Hagalunds arkitektur

Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren videoguidningar

Kaija och Heikki Sirens arkitektur i Esbo

Vykortsverkstad (pdf)- I vykortsverkstaden får barnen pyssla egna Esbo-vykort

Utflykt till närmiljön (pdf)

 

TUSEN BERÄTTELSER OM ESBO 360-VIRTUALUTSTÄLLNING

360-virtualutställningen Tusen berättelser om Esbo handlar om Esbo under fem olika tidsperiodeer på fem olika platser: säljakt under stenåldern i Bosmalm, medeltida lantbrukare i Mankby, fint folk och allmoge i Alberga, fabriksarbetare i Köklax samt stadslivet i förorterna. I utställningen får vi veta hur Esbo har uppkommit, vem esboborna var och hur Esbo blivit sådan som nu. Det lönar sig att förstora utställningen via nätet så den täcker hela skärmen får att se ordentligt.
 
360-virtualutställningen Tusen berättelser om Esbo har producerats tillsammans med VReal som en del av Esbos Digiagenda och som en del i projektet Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt - 6Aika.

Under det digitala projektet skapas och testas VR-material (Virtual Reality, virtuell verklighet) som stöd för uppfostran och undervisning. Tillsammans med gymnasieelever produceras och används VR-materialen inom vissa läroämnen i Otaniemen och Etelä-Tapiolan lukio. Gymnasieeleverna producerar själva materialet och utvidgar därmed sina digitala kunskaper. KAMU är med på kurserna i historia och konst. Projektets mål är att bedöma de möjligheter virtuell verklighet för med sig och hur den fungerar ihop med undervisningen i gymnasierna. Från det på våren utförda försöket får vi erfarenhet om hur virtuellt material kan utformas och användas i distansundervisning. 
 

GLIMS GÅRDSMUSEUM -VIRTUALUTSTÄLLNING

Glims hjärta, den härliga gamla stugan är nu fotograferad i 360°. Med hjälp av bilderna kan du bekanta dig med det 200 år gamla gästgiveriet och bostaden även då museet är stängt eller då du inte har möjlighet att komma till platsen. Diktar-Vickos stuga, som inretts till en handlesbod från början av 1900-talet har fotograferats med samma teknologi, så du kan sticka in dig för virtuella affärer när du själv vill.

Det virtuella besöket är enkelt gjort både via dator och mobilapparater. Bildmaterialet kan också användas på gemensamma lektioner eller för att repetera efter ett museibesök. Vad var det riktigt som hängde i taket i stugan? Eller i taket i handelsboden?

Virtualutställningen på Glims Gårdsmuseum har producerats tillsammans med VReal som en del av Esbos Digiagenda och som en del i projektet Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt - 6Aika.

Under det digitala projektet skapas och testas VR-material (Virtual Reality, virtuell verklighet) som stöd för uppfostran och undervisning. Tillsammans med gymnasieelever produceras och används VR-materialen inom vissa läroämnen i Otaniemen och Etelä-Tapiolan lukio. Gymnasieeleverna producerar själva materialet och utvidgar därmed sina digitala kunskaper. KAMU är med på kurserna i historia och konst. Projektets mål är att bedöma de möjligheter virtuell verklighet för med sig och hur den fungerar ihop med undervisningen i gymnasierna.

VIRTUALUTSTÄLLNINGEN PÅ PENTALA SKÄRGÅRDSMUSEUM

Skärgårdsmuseets virtualutställning tar besökaren med sig till ett gammalt fiskehemman på ön Pentala i Esbo. Virtualutställningen gör museet mer tillgängligt, för på nätet kan du bekanta dig med museet på distans, även om du är förhindrad att åka till ön. Skärgårdsmuseet är öppet bara på somrarna, men via det virtuella museet kan du bekanta dig med museet året om.

I det här skedet kan man besöka Gurlis hus, men KAMUs mål är att i framtiden utvidga virtualmuseet till hela Pentala Skärgårdsmuseum. Virtualmuseet är gjort i samarbete med VReal

 

MOBILGUIDERNA

Bekanta dig med ett historisk objekt med hjälp av en mobilguide! Med hjälp av museets mobilguider på webben kan man bekanta sid med bl.a. Pentala skärgårdsmuseum, villamuseet Villa Rulludd, Träskända park, Hagalund eller med inbördeskrigets (1918) centrala platser i Alberga antingen på platsen i fråga eller från det egna klassrummet. I mobilguiden om Villa Rulludd finns även en frågesport med för grundskole-elever, som är gjord av elever i åk 7. Mobilguiderna fungerar med mobilapparater som fungerar med internet på plats och ställe eller i klassrummet med en dator med internetuppkopplin.

Bekanta dig med Esbo stadsmuseums mobilguider på Seinätön museo underlaget.


LEVANDE BILDER FRÅN HISTORIA OCH NUTID

På Esbo Stadsmuseums Youtube -kanal hittar du roliga videor ur Esbos historia. På kanalen finns bland annat videor från Glims Gårdsmuseum, KAMUs videomaterial från utställningen Tusen berättelser om Esbo samt videor tagna av Kaitaan koulu i Villamuseeet Villa Rulludd. 
 
På kanalen hittar du också kortfilmen På jakt efter den röda älgen. Filmen handlar om hur landskapet i Esbo förändrats under de senaste hundra åren. Den Ursprungliga Esbobon söker efter sitt handavtryck och möter underliga nybyggare på de mest underliga platser.


FINNA.FI - MUSEETS HISTORISKA MATERIAL MED ETT SÖK

Hur såg det ut i Esbo förr i tiden? I Finna.fi-söktjänsten kan du fördjupa dig i Esbo stadsmuseets utvalda delar på nätet.  Bilder och även annat material publiceras kontinuerligt i Finna. Materialet i Finna kan fritt användas av skolor och andra intresserade. Bekanta dig med Esbo stadsmuseums fritt användbara material på adressen: ekm.finna.fi 

Vad kan jag använda för material åt eleverna då de ska göra grupparbeten? Hur kan jag lära ut hur man på ett säkert sätt kan söka information? Finna Klassrum -tjänsten samlar materialpaket för elever i grundskolan och gymnasiet. Materialet kan användas bl.a. i undervisningen för historia, samhällslära, modersmålet och i bildkonstundervisningen.

Bekanta dig med Esbo stadsmuseums och andra finska museers materialpaket i Finna Klassrum.


Materialpaket

Havet och människan

Med hjälp av materialpaketet Havet och människan kan du bekanta dig med livet på och kring Östersjön från början av 1900-talet till nutid.

Materialpaketet är uppdelat i fem helheter: Närings- och yrkesverksamheten i skägården, Färdmedel i skärgården, Människans inverkan på havet, Skärgårdsliv- vardag och fritid i skärgården och Skärgårdsbor.  Du kan bekanta dig med en helhet eller med alla! I början av varje tema finns idéer till uppgifter som kan användas i undervisningen.

 

Småindustrin i Finland från 1930-talet till 1980-talet

Med hjälp av materialpaketet Småindustrin i Finland och dess utveckling kan du läsa om den finländska småindustrin fungerade från 1930 - 1980-talet. Lindholms såg och Köklax glasbruk är här exempel på den tidens industrier.

 

Inbördeskriget i huvudstadsregionen

Materialpaketet Inbördeskriget i huvudstadsregionen ger dig information om det första världskriget och om hur inbördeskriget år 1918 förlöpte i huvudstadsregionen.

I materialpaketet betonas speciellt arbetet på befästningskedjorna, människoödena under inbördeskriget samt tyskarnas roll i kriget. När du läser materialet får du bl.a. läsa ett brev, som är skrivet på fånglägret av en rödgardist och hur vallgravarna byggdes. 

 

MATERIALPAKETET ESBO I INBÖRDESKRIGET

På sidan Espoo sisällissodassa (på finska!) har vi på museet samlat länkar till öppna material som finns tillgängliga för alla på nätet samt exempel på material som finns i Esbo stadsmuseums samlingar. Materialen är fritt tillgängliga för skolor och andra intresserade. Dokumenten får inte ändras utan lov och Esbo stadsmuseum ska nämnas som källa ifall material används.

 

UPPGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH SKOLOR

Esbo stadsmuseum har på sin nätsida publicerat olika uppgifter att skriva ut, samt extra material för lärare, för att enkelt och lätt lära känna det material vi erbjuder på nätet. Uppgifterna är samma som tidigare skickats ut till lärarna tillsammans med följebrev för utflykter eller som gjorts under guidningar på museet. Nu finns de alla att bläddra igenom, ladda ner och skriva ut på museets sidor.

 

Undervisningspaket till utlåning    

Vad var forntida fisknät gjorda av? Vad spelade man för spel på medeltiden? Hur talar man solfjäderspråket? Dessa frågor och många andra får du svar på då du lånar stadsmuseets undervisningspaket, som behandlar olika tidsperioder. Varje paket innehåller ett stort urval av tidstypiska föremål.  Förutom föremålen som man får pröva på innehåller paketen information om tidsperioden och erbjuder idéer och modeller för hur man kan lära sig på ett interaktivt sätt.  Undervisningspaketen 1.-3. är planerade för att stödja grundskolans undervisning, men de kan även användas inom andra undervisningsområden.  

Lånetiden är 1-3 veckor enligt överenskommelse. För läroanstalter i Esbo är utlåningen gratis, för andra uppbärs en låneavgift på 50€/utlåning. Undervisningspaketet kan hämtas enligt överenskommelse från KAMU, Utställningscentret WeeGee (Hagalund) under museets öppethållningstider.

Bokningar och tilläggsuppgifter: tel 09 816 57052 / kaupunginmuseo@espoo.fi

1. Undervisningspaketet om förhistorien för skolor

Undervisningspaketet om förhistorien innehåller kopior på föremål och verktyg från den förhistoriska tiden, som man kan känna och prova på. Föremålen är tillverkade av äkta material. Man har strävat efter att göra dem efter äkta arkeologiska fynd och vid tillverkningen har man använt sig av tidstypiska metoder. Man kan utöka materialet till undervisningspaketet som behandlar förhistorien genom att skriva ut uppgifter från vår hemsida.

2. Undervisningspaketet Medeltiden i Esbo för skolor

Undervisningspaketet Medeltiden i Esbo innehåller ett gediget material om medeltiden. Förutom många föremål innehåller paketet även många idéer och verktyg till interaktivt lärande.  Paketet behandlar bland annat följande teman: hur man bodde, det vardagliga livet under medeltiden, kläderna, maten, handeln, spel och lekar. Varje tema innefattar uppgifter, föremål eller olika material, som man kan känna och pröva på.  Man kan även dyka in i medeltiden genom att spela nätspelet Skatten i Esbo. 

3. Undervisningspaketet Salongen för skolor

Undervisningspaketet Salongen ger inblickar i 1800-talets kulturhistoria och besvarar bland annat följande frågor: Hur klädde man sig? Hur reste man? Hur uppförde man sig? Vad hade man för fritidsintressen? Undervisningspaketet innehåller föremål, kläder och accessoarer som man kan pröva på. I paketet ingår även en dokumentärfilm om Aurora Karamzins liv samt en mapp med info om 1800-talet och instruktioner till undervisningspaketet. Uppgifter, övningar och handarbetsinstruktioner ingår i varje tema som behandlas i undervisningspaketet. 

4. Lånpaket Matdags för daghem

Lånepaketet Matdags erbjuder en möjlighet att bekanta sig med hurudan mathushållningen var förr i tiden då Esbo ännu var landsbygd. Lånepaketet är planerat så att det kan användas mångsidigt och tanken är att det ska stöda daghemmens verksamhet för barn i åldern 1-6 år. Paketet kan lånas ut 1-3 veckor / daghem. Paketet kan hämtas och återlämnas till KAMU i Utställnignscentret WeeGee under museets öppethållningstider.

Historiska dräkter

Med kläder som tillverkats enligt historiska modeller kan du leva dig in i hur det var att leva förr i tiden. Museet hyr ut kläder för både barn och vuxna till olika tillställningar och fester, men även för undervisningsbruk till skolor och läroanstalter.

 

FÖLJ OSS!

Facebook

Instagram

Twitter

Finna

Naapurin suusta -blogi