Kontaktuppgifter

Body

Frågor som gäller denna webbplats:
kulttuuriespoo@espoo.fi

KULPS! kultur- och motionsstigen:
KULPS!-koordinator, resultatenheten för kultur, Esbo stad
kulps@espoo.fi eller tfn 046 877 3888

Läs mer om KULPS!
 

Työpaja Sellon kirjastossa

Kulttuurin tulosyksikkö | Resultatenheten för kultur | Cultural Unit | Karaportti 1 | Karaporten 1, 02610 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 30 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

kulttuuriespoo@espoo.fi