KULPS! – kultur- och motionsstigen

Body

Kultur- och motionsstigen KULPS! är ett medel för kulturpedagogik och fysisk fostran som främjar samarbetet mellan skolorna och aktörerna inom kultur och idrott. Målet med KULPS! är att alla barn ska ha likadana möjligheter att uppleva och skapa konst, lära sig att utnyttja bibliotekens mångsidiga tjänster samt att bekanta sig med flera olika idrottsgrenar och idrottsställen.

Innehållet i KULPS! är en avgiftsfri del av undervisningen för skolklasser inom den grundläggande utbildningen. KULPS! ger nya och mångsidiga inlärningsmiljöer i skoldagen. KULPS! består av tre stigar: kultur-, motions- och biblioteksstigen. Innehållen i kultur- och biblioteksstigen KULPS! har samlats på webbplatsen för kulturpedagogik och innehållen i motionsstigen har samlats i Fronters KULPS!-rum.

Kultur- och motionsstigen KULPS! stödjer aktörer inom kultur och idrott i Esbo i utveckling av publikarbete och planering av aktuellt program som riktar sig till skolor och som stödjer läroplanen.

KULPS! genomförs i samarbete mellan finska utbildningen, svenska bildningstjänster, kulturenheten och idrottstjänsterna.

Läs mer om KULPS!

Youtube-video