Lokaler och aktörer

Body

Karahuset planerades av arkitektbyrå Nurmela-Raimoranta-Tasa och togs i bruk 1987. I Karasalen ordnas många av evenemangs- och kulturtjänsternas kulturprogram. Även husets övriga aktörer, barnteatrar samt enskilda konstnärer och kultursamfund ordnar evenemang i salen som är öppna för allmänheten.

Karahuset inrymmer också Karabackas ungdomslokal. Huset har olika undervisnings- och verksamhetslokaler där bland annat SVEBI (Svenska bildningstjänster), Esbo bildkonstskola, musikinstitutet Juvenalia, Rytmimusiikkiopisto Tauko och Omnia (Esbo arbetarinstitut) ordnar undervisning. Dessutom övar olika hobbygrupper i Karahuset. I huvudentrén finns ett litet utställningsrum.

Karakallio Creative
Ett projekt, Karakallio Creative, har påbörjats i området. Projektet har som mål att uppliva Karabacka i Esbo med konst och olika evenemang, att öka områdets livskraft och att väcka ett positivt intresse för offentlig konst.  Projektet genomförs av Elävä Espoo ry som hör till Upeart-konstkollektivet som koordinerar utvecklingsprojekt inom offentlig konst.

www.karakalliocreative.com


Karasalen
Karasalen är en allaktivitetslokal som passar för konserter, dansföreställningar och även småskaliga teaterföreställningar. Den kan anpassas enligt både allmänna tillställningar och intresseverksamhet. Salongen har en sluttande teleskopläktare med 137 platser. Scenen är i golvnivå. I projektorrummet finns ljud- och ljusåtergivningsanläggningar och videokanon.

Utställningslokal
Utställningslokalen i Karahusets huvudentré passar för småskaliga utställningar. Utställningsrummet kan bokas genom en ansökan i fri form. Karahuset debiterar ingen användaravgift för utställningstiden. Förfrågningar om bokningar, ansökningar i fri form inklusive bilagor och/eller arbetsuppvisningar: karatalo@espoo.fi.