Mötesplats för kultur i Hagalund

Utställningscentret WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992). Utställningscentret har two museer: EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Esbo stadsmuseums KAMU. I WeeGee finns också en restaurang Cafe Zoceria WeeGee och museibutiken EMMA Shop. På gården står Futurohuset ritat av arkitekt Matti Suuronen som är öppet för allmänheten från maj till september. Utställningar finns också på Studio Suuronen. WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt. Välkommen!

Den 25 november

Kyösti Kakkonens unika designsamling visas permanent på utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo – EMMA utvidgas betydligt i och med samlingen som placeras i nya utrymmen

Kommerserådet Kyösti Kakkonen deponerar sin designsamling, Collection Kakkonen, på EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Kakkonen har byggt upp samlingen över många år, och dess fokus ligger på finskt glas och keramik. Esbo stad, EMMA och Kyösti Kakkonen har ingått ett långvarigt samarbetsavtal om att visa samlingen. Collection Kakkonen är en betydande samling även i internationell jämförelse och den presenterar den finska designen från modernismen till i dag. Deponeringen stärker kännbart kulturutbudet i Esbo och EMMAs ställning som ett konstmuseum som också presenterar formgivning i Utställningscentret WeeGee. Samlingen öppnar för publiken i mars 2022.

Läs hela artikeln här: Kyösti Kakkonens unika designsamling visas permanent på utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo

 

Esbo stads evenemangs- och kulturtjänsters säkerhetsarrangemang hösten 2020

Välkommen på ett säkert besök till Utställningscentret. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att besök till oss är säkra och angenäma. Därför har vi planerat om vägen genom utställningarna, i våra sedan tidigare rymliga lokaler och satsat på hygienen.

Vi följer regionförvaltningsverkets, Institutet för hälsa och välfärds, undervisnings- och kulturministeriets samt Esbo stads säkerhetsanvisningar och säkerhetsrekommendationer. 

Läs säkerhetsanvisningarna för kunder när du besöker Utställningscentret. Vi uppdaterar anvisningarna omedelbart om det behövs.
Vi ser fram emot att se dig igen!

Personalen på WeeGee


Allmänna säkerhetsanvisningar

•    Vi förutsätter att alla besökare över 15 år använder ansiktsskydd i våra lokaler och på våra evenemang.
•    Stanna hemma om du är sjuk eller om du misstänker att du kan vara sjuk.
•    Använd handspriten som finns i entréhallen, restaurangen och museerna. Vi har effektiviserat städningen av våra lokaler.
•    Hosta rätt – antingen i ärmen eller i en engångsnäsduk, som du genast slänger.
•    Betala helst med kort eller med kontaktlös betalning när du köper biljett, eller använd Museikortet.
•    Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra besökare och personal när du köar till biljettförsäljningen och restaurangen. Visa hänsyn till andra när du rör dig i Utställningscentret WeeGee.

 
Åtgärder inom kundbetjäningen, på utställningarna och i restaurangen

•    Vi städar lokalerna som är i användning enligt Arbetshälsoinstitutets covid-19-städanvisning. Vi torkar av dörrhandtag och de ytor som folk     rör vid med desinficerande tvättmedel flera gånger per dag.
•    Servicediskarna har droppskydd.
•    Endast ett sällskap i taget får besöka Futurohuset.
•    Inne i Utställningscentret WeeGee finns skyltning och personal som visar hur besökarna ska röra sig i lokalerna.
•    Hissen får användas av högst två personer per gång eller av ditt sällskap, annars kan vi inte följa säkerhetsavstånden.
•    En del kundplatser i restaurangen har plockats bort så att kunderna kan hålla säkerhetsavstånden.
•    Vi har plockat bort föremål som är avsedda för att beröras ur museerna och andra lokaler som är till för besökare.
•    Om du kommer på något att fråga under ditt besök hos oss, eller om du vill kommentera något i våra säkerhetsarrangemang, vänligen kontakta vår     kundservice eller någon annan i personalen.
 

WeeGees parkeringsutrymmen byggs ut under 2021, 
parkeringsplatserna minskar tillfälligt under byggandet


Framför WeeGee byggs nya, skyddade och större parkeringsutrymmen under 2021. Under den period då parkeringsgrottan sprängs och byggs, 13.10.2020–1.10.2021, finns framför utställningscentret cirka 30 kundplatser. Byggarbetsplatsen påverkar inte utställningscentrets ledsagartrafik eller de tillgängliga parkeringsplatserna.

För dem som kommer till utställningscentret med bil rekommenderar vi parkeringshusen och -områdena i Hagalunds centrum. Här ligger även Hagalunds metrostation och avståndet till bussterminalen är ungefär 700 meter.

Utställningscentret WeeGee önskar kunderna varmt välkomna till våra rymliga och trygga lokaler för att bekanta sig med hela det mångsidiga utställningsutbudet.

Ahertajantie | Flitarvägen 5 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3260 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 9 816 31818 | weegee.info@espoo.fi