Mötesplats för kultur i Hagalund

Utställningscentret WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992). Utställningscentret har two museer: EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Esbo stadsmuseums KAMU. I WeeGee finns också en restaurang Cafe Zoceria WeeGee och museibutiken EMMA Shop. På gården står Futurohuset ritat av arkitekt Matti Suuronen som är öppet för allmänheten från maj till september. WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt. Välkommen!

WeeGees parkeringsutrymmen byggs ut under 2021, parkeringsplatserna minskar tillfälligt under byggandet

Framför WeeGee byggs nya, skyddade och större parkeringsutrymmen under 2021. Under den period då parkeringsgrottan sprängs och byggs, 13.10.2020–1.10.2021, finns framför utställningscentret cirka 30 kundplatser. Byggarbetsplatsen påverkar inte utställningscentrets ledsagartrafik eller de tillgängliga parkeringsplatserna.

För dem som kommer till utställningscentret med bil rekommenderar vi parkeringshusen och -områdena i Hagalunds centrum. Här ligger även Hagalunds metrostation och avståndet till bussterminalen är ungefär 700 meter.

Utställningscentret WeeGee önskar kunderna varmt välkomna till våra rymliga och trygga lokaler för att bekanta sig med hela det mångsidiga utställningsutbudet. 

Aktuella nyheter

Kommerserådet Kyösti Kakkonen deponerar sin designsamling, Collection Kakkonen, på EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Kakkonen har byggt upp samlingen över många år, och dess fokus ligger på finskt glas och keramik. Läs hela artikeln här: Kyösti Kakkonens unika designsamling visas permanent på utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo 

Venturohuset kompletterar Utställningscentret WeeGees utbud. Läs mer här

 

 

Ahertajantie | Flitarvägen 5 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3260 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 9 816 31818 | weegee.info@espoo.fi