Samlingarna

Body

Bildsamlingen och museiarkivet håller sommarstängt 15.7.-4.8. Vår bildsamling är användbar via Finna på adressen  https://ekm.finna.fi/?lng=sv

 

Esbo stadsmuseums samlingar omfattar olika typer av material som har en koppling till Esbos historia. Museet tar också tillvara samtidsfenomen.

Samlingarna utvecklas och digitaliseras kontinuerligt. Digitaliserat material publiceras i söktjänsten Finna. 

Bildsamlingarna

Föremålssamlingarna

Museiarkivet

 

Använde du museets tjänster? Ge oss respons!