Villamuseet Villa Rulludd

Villamuseet Villa Rulludd ligger på en vacker udde vid kusten i Esbo. Villa Rulludd är ett på ett sällsynt sätt bevarat exempel på den tidiga villaarkitekturen vid den nyländska kusten. På samma gång är villan med sin omgivning en över hundraårig resa i den Kihlmanska kultursläktens somrar -i deras rika och färggranna villaliv.

Den kända präst-, skol-, affärs-, och lantdagsmannen Alfred Kihlman lät bygga villan år 1873. Tjugo år senare lät Alfreds son prokurator Lorenzo Kihlman bygga en villa bredvid den så kallade Vintervillan, som sommarställe för eget bruk. Rulluddens villor kombinerades genom en veranda till ett komplex år 1908. Efter omändringarna representerade Rulluddens villakomplex arkitektur från fyra tydligt olika epoker.

Villa Rulludd var sommarviste för den som kulturpåverkare kända familjen Kihlman under sex led ända fram till 1980 då den övergick i Esbo stads ägo. Nuförtiden finns Villamuseets utrymmen i husets övre våning.

Villamuseet Rulludd hör till Esbo stadsmuseums museer.

Besökte du villamuseet? Ge oss respons!

Öppet
Öppet första söndagen i varje månad klockan 11-15.

Fritt inträde!
 

ESBO STADSMUSEUMS SÄKERHETSARRANGEMANG

Välkommen på ett säkert besök till KAMU Esbo stadmuseum. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att besök till oss är säkra och angenäma. 

•    Vi förutsätter att alla besökare över 15 år använder ansiktsskydd i våra lokaler och på våra evenemang.
•    Stanna hemma om du är sjuk eller om du misstänker att du kan vara sjuk.
•    Använd handspriten som finns i entréhallen, restaurangen och museerna. 
•    Hosta rätt – antingen i ärmen eller i en engångsnäsduk, som du genast slänger.
•    Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra besökare och personal. Visa hänsyn till andra när du rör dig i museum.
•    Inne i museer finns skyltning och personal som visar hur besökarna ska röra sig i lokalerna.
•    Vi har plockat bort föremål som är avsedda för att beröras ur museerna och andra lokaler som är till för besökare.
•    Om du kommer på något att fråga under ditt besök hos oss, eller om du vill kommentera något i våra säkerhetsarrangemang, vänligen kontakta vår kundservice eller någon annan i personalen.

Rullaniementie | Rullluddsvägen 15 02260 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3250 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 43 8267 893 | kaupunginmuseo@espoo.fi